Een freule van dertien
Madelon Djajadiningrat

In het jaar 1820 worden twee kinderen, een jongetje van 2 jaar en zijn babyzusje, onder geheimzinnige omstandigheden opgenomen in de Kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid in Drenthe. Over de achtergrond van beide kinderen wordt sindsdien gespeculeerd. De anders zo volledige archieven van de Kolonie geven in dit geval nauwelijks informatie en het document dat de oplossing zou moeten brengen, blijkt uit de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam ontvreemd te zijn! De schrijfster volgt het spoor terug en stuit op de ingewikkelde geschiedenis van de familie de Liedel met vertakkingen in Rotterdam, Limburg, tot in het Habsburgse rijk van Keizer Frans I.
Het verhaal speelt zich af in de eerste helft van de negentiende eeuw in het nog jonge Koninkrijk der Nederlanden. De auteur vertelt het verhaal op basis van de schaarse gegevens die bekend zijn. Het leven van de familie De Liedel wordt beheerst door twee geheimen. Eén geheim wordt ontsluierd. Het andere blijft een raadsel dat velen ge├»ntrigeerd heeft, maar nimmer is opgelost. Ten slotte geeft de laatste rentmeester van de familie zijn kijk op de gebeurtenissen.

Madelon Djajadiningrat is historisch antropologe en schrijfster van onder meer de roman Vorst tussen twee Werelden.


Sluit venster